Nieuws

Componence Asset List

31 mei 2021

regulier-jongens-lachen.png
Op donderdag 10 juni 2021, 12.00 – 13.30 uur, nodigt het Haags Steunsysteem hulpverleners en ondersteuners, organisaties met aanbod voor jongeren en  jongeren vanaf 16 jaar met psychische problematiek en hun naasten uit voor de themabijeenkomst: Oriëntatie op participatie voor jongeren​​​​​​​. Online via Zoom.

Programma

 • 12u: Welkom
  • Wat is er nodig om jongeren aan te laten sluiten bij activiteiten?
  • De vraag van Derya
  • ​​​​​​​Haagse practices 1
   • Anton’s Kitchen van Stichting Anton Constandse; Laura Jansen en Nathalia aan het woord
   • ExpEx Den Haag; een samenwerkingsproject dat erop gericht is jongeren uit de jeugdhulp hun talenten te laten ontplooien
  • Krachten bundelen
  • In break out rooms uiteen om antwoord te geven op de volgende vragen:
   • Welke knelpunten ervaar jij vanuit jouw positie bij het vinden of toeleiden naar passende activiteiten?
   • Wat doe jij als jongere of professional om aansluiting te vinden die leidt tot een zinvolle daginvulling?
   • Wat kun je doen vanuit jouw positie om de participatiekansen van jezelf of de jongeren met psychische problematiek te vergroten?
  • Haagse practices 2
   • Haagse Helpers is een beweging van jongeren (15-30+ jaar) die hun talent inzetten om stadsgenoten met weinig netwerk op een praktische manier te helpen
   • Convey: Brian Eernisse verteld wat Convey voor hem heeft betekend.
  • Wand van verlangen
   ​​​​​​​Gewenste situatie en wat hebben we daarvoor nodig?
 • 13.25u: Afsluiting

Meld je aan via info@haagssteunsysteem.nl
Je ontvangt de inloggegevens uiterlijk 8 juni via de mail.