Reakt paginakop algemeen

Jouw rechten

Jouw rechten

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg.

In onze folder 'U bent verwezen naar een van onze onderdelen. Wat kunt u van ons verwachten?' worden kort de belangrijkste onderwerpen besproken als je bij ons behandeld wordt. Uitgebreidere informatie over bijvoorbeeld je behandeling en privacy staat hieronder.  

Kwaliteitstatuut

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kun je direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kun je vragen kwijt tijdens jouw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop. 

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. 

Privacybeleid

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Privacy en jouw dossier

Wil je weten wat de regels voor jouw dossier zijn? Ga direct naar de pagina over privacy en jouw dossier.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft jou en jouw familie duidelijkheid over wat je kan verwachten, als je bij ons in behandeling bent. Deze voorwaarden gelden voor patiënten die vanaf 1 maart 2017 bij Parnassia Groep in zorg zijn. Patiënten die voor die datum in zorg waren, vallen onder de oude voorwaarden.

Klachten

Ben je tevreden over jouw behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van jou. Samen met jou gaan we jouw klacht aanpakken. Je geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Cliëntenraad

Ook de cliëntenraad behartigt uw belangen en denkt mee over het beleid en adviseert de directie van Reakt en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten aangaan.