Familie en naasten banner

Zonder mijn gezin en vrienden had ik nooit geweest waar ik nu ben

Familie en naasten

Familie en naasten

Als jouw familielid of naaste een psychische aandoening heeft of een verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor hem of haar, maar ook voor jou. Wij vinden het belangrijk je goed te informeren en te betrekken. 

We werken graag samen met familie en naasten 

Bij Reakt werken we graag samen met familie en naasten. Je kunt altijd terecht bij de begeleiders van de Reakt-locatie waar jouw familielid of naaste herstelgerichte dagbesteding doet of een traject volgt. Je bent van harte welkom voor een kop koffie en een luisterend oor of doe een keer mee met een activiteit. We informeren je graag over hoe we mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond op weg helpen in hun dagelijks leven. 

Familie en naasten zijn in het leven van cliënten in veel gevallen het steunsysteem en daarom is het voor de cliënt en de begeleiders van Reakt zeer belangrijk om samen te werken. Het is nuttig voor jou om te weten wat de cliënt bij Reakt doet en voor de begeleiders van Reakt is het belangrijk om te zien welke mensen het steunsysteem van de cliënt zijn. Het is belangrijk dat de cliënt ziet dat het niet twee aparte werelden zijn, maar dat die twee werelden ook mogen overlappen. 

Coördinator familie- en naastenbeleid 

Ben je als familielid of naaste op zoek naar een luisterend oor of ondersteuning? Neem contact op met onze familiecoördinator Sanne Jongma via s.jongma@reakt.nl of 06 30 29 64 45. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. 

Aanvullende ondersteuning bij zorginstellingen 

Mogelijk is jouw familielid of naaste tijdens herstelgerichte begeleiding van Reakt nog in behandeling bij een zorginstelling. Vaak hebben deze instellingen een aanbod ter ondersteuning van familie en naasten, om je te informeren over en te betrekken bij de behandeling van jouw familielid of naaste. Vraag dit na als je hieraan behoefte hebt. 

Daarnaast kun je indien nodig gebruikmaken van: 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Als een familielid in behandeling is bij Parnassia Groep, heeft diegene maar ook jij natuurlijk allerlei vragen. De belangrijkste onderwerpen worden behandeld in onze folder 'Wat kunt je van ons verwachten?'