Reakt paginakop algemeen

Componence Asset List

%E2%80%98Praktijkboek+Netwerkzorg+in+ggz+en+sociaal+domein.png
26 maart 2024

Herstelaanpak Kijk op de Wijk opgenomen in boek Netwerkzorg

Veel mensen met psychische of verslavingsproblemen hebben ook vaak sociale problemen. In het hersteltraject moeten aan alle problemen aandacht geschonken worden wil de zorg effectief zijn. Dat heet netwerkzorg: een gecoördineerde inzet van professionals vanuit verschillende disciplines, zoals ggz, maar bijvoorbeeld ook familie en vrienden.

De cliënt heeft de regie, en kan steunen op en wordt gestimuleerd door het netwerk van mensen.

Maar hoe bouw en onderhoud je zo'n (in)formeel netwerk waarbinnen iemand zich optimaal kan ontwikkelen en waarin naar behoefte zorg of ondersteuning kan worden op- en afgeschaald?Gelukkig hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. In het net verschenen ‘Praktijkboek Netwerkzorg in ggz en sociaal domein’ staan allerlei praktijkvoorbeelden van netwerkzorg uit heel Nederland. Én Kijk op de Wijk, een Reakt werkwijze, is er daar een van. Een succesvolle aanpak, want ondertussen maken steeds meer gemeenten gebruik van deze laagdrempelige manier om mensen te helpen in hun herstel.