Reakt begeleidt een kwetsbare groep in de samenleving naar een zinvol bestaan, onafhankelijk van zorg en uitkering. Begeleiden naar zelfredzaamheid en autonome participatie staan hierbij centraal. Dit doen we deskundig, optimistisch en respectvol.

Herstel

Voor Reakt is (net als bij alle andere onderdelen van Parnassia Groep) het begrip herstel leidend bij de begeleiding van cliënten. Het doel van onze begeleiding is dat cliënten, ondanks hun kwetsbaarheden of beperkingen, gelijkwaardig meedoen binnen onze maatschappij.

Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Denken vanuit de mogelijkheden en kansen van de cliënten met een GGZ- of verslavingsachtergrond.
  • Begeleiding eerder, dichterbij, zo mogelijk korter en lichter.
  • Gerichte samenwerking met het aanbod van andere maatschappelijke partijen in het sociale domein (hulpverlening - werken (inkomen) - wonen).

Waar wij in geloven

Mensen inzetten op hun kracht en hun talenten aanboren. Dat doen we met behulp van:

  • Helder innovatief aanbod van veilig ontmoeten tot begeleidingstrajecten gericht op (on)betaald werk.
  • Resultaatgerichte methodieken zoals IPS (Individuele Plaatsing en Steun) voor trajecten naar betaald werk en studie en IRB (Individuele Rehabilitatie Benadering).
  • Samenwerking tussen behandeling en activering: door het combineren van de expertise van zowel behandeling als begeleiding worden alle specialismes bij het traject betrokken.

Wat levert het op

  • Cliënten werken in eigen kracht aan zelfstandigheid, zij doen een beroep op elkaar waardoor de zorg en begeleidingsbehoefte kleiner wordt.
  • Cliënten stromen eerder en duurzamer door naar werk of studie door de inzet van evidence based methodieken zoals IPS, uitgevoerd door gecertificeerde IPS-coaches.
  • Zelfregie en veerkracht, dé ingrediënten om vanuit mogelijkheden (weer) gelijkwaardig mee te doen in de samenleving.