Reakt paginakop algemeen

Onze visie

Onze visie

Wij geloven dat iedereen stappen kan zetten. We helpen iemand vooruit door samen te kijken waar talenten en mogelijkheden liggen.

Soms gaat het om grote stappen terug de maatschappij in, bijvoorbeeld door weer aan het werk te gaan. Maar het kunnen ook kleinere stappen zijn binnen een beschermde omgeving, bijvoorbeeld in een kas, fietsenwerkplaats of atelier.

Onze manier van werken

Onze werkwijze is o.a. gebaseerd op de IRB methode. De Individuele Rehabilitatie Benadering (afgekort als IRB) ondersteunt clienten bij het herstel en bij het realiseren van toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding en sociale contacten. Via gesprekken en activiteiten ondersteunen we bij het verkennen, kiezen en behouden van (zelf gekozen) eigen doelen. 

Om iemand op eigen wijze te kunnen helpen om eigen doelen te realiseren, heeft Reakt zogenaamde bouwstenen ontwikkeld. Dat zijn verschillende vormen van begeleiding die naadloos in elkaar passen. We hebben in totaal acht bouwstenen die we gezamenlijk of apart in kunnen zetten. Bij iedereen die we begeleiden, bepalen we samen de doelen en de stappen en bouwstenen die nodig zijn om daar te komen.

Vaak krijgt iemand, naast begeleiding van Reakt, ook behandeling bij een andere zorgorganisatie. Bijvoorbeeld voor een depressie, burn-out of verslavingsproblemen. In dit geval werken we intensief samen met het behandelend team. De combinatie van behandeling van de problemen én begeleiding naar werk of een gezonder leven, zorgt ervoor dat iemand sneller en doelgerichter vooruitgang boekt.  Samen verleggen we grenzen.