Nieuws

Componence Asset List

01 maart 2018

Logo_Haags+Steunsysteem.png
Begin deze eeuw is het Haags Steunsysteem Den Haag (HSS) opgericht omdat gebleken was dat veel mensen met een psychische beperking hulp nodig hadden bij vragen over participatie, zoals dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Er zijn veel mogelijkheden in Den Haag, maar mensen kunnen de weg niet vinden. Inmiddels gaan de vragen niet langer alleen over participatie. De herplaatsing van een parkiet, hulp bij een verhuizing of "waar kan ik een cursus Hindoestaans volgen?"; het HSS heeft het allemaal al een keer langs zien komen.

Hulpverlening

Spil van de organisatie zijn momenteel onze enthousiaste Reakt collega’s Barbara Cornelissen en Els Dreijer, afkomstig uit de GGZ in directe verbinding met de GGZ wijkteams. Zij zijn programmacoördinator en kwartiermaker. In die hoedanigheid zetten ze de lijnen uit voor de organisatie, onderhouden ze de contacten en stemmen ze af met beleidsmakers. Zij zorgen kortom dat alles in goede banen geleid wordt. Daarnaast zijn er verschillende hulpverleners, afkomstig van ggz-instellingen en welzijnsorganisaties die 'uitgeleend' worden en op die manier een rol spelen binnen het HSS. Het team wordt verder grotendeels gevormd door vrijwilligers met ervaring in de ggz.

Netwerk

'Samen weet je meer dan alleen', dat karakteriseert de opzet en werkwijze van het HSS. Het gebeurt allemaal aan de Werktafels, die maandelijks in verschillende stadsdelen van Den Haag en omstreken plaatsvinden. Hier komen gedelegeerden van verschillende ggz-instellingen, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties bijeen op een vergadering, om de binnengekomen vragen van mensen (de casuïstiek) te behandelen. Iedere gedelegeerde neemt kennis mee vanuit zijn eigen organisatie. Zo ontstaat een gigantisch netwerk.

Follow-up

Soms wordt een vraag aangeleverd door een hulpverlener, maar de vraagsteller kan deze ook zelf aan de Werktafel voorleggen. Bij iedere casus worden verschillende opties besproken. Er wordt een contactpersoon aangewezen die de opties verder uitwerkt en de vraagsteller ondersteunt naar het aanbod toe. Tenslotte biedt het HSS ook een platform aan maatschappelijke organisaties om zichzelf aan de Werktafel te presenteren, of om nieuws te melden.

Psychische bijzonderheid

Onderdeel van het HSS is het drie jaar geleden opgerichte Ongekend Haags. Dit is een digitale community door en voor mensen met een psychische beperking, met een site met  inspirerende verhalen, columns en filmpjes over zaken die van belang zijn voor mensen met een psychische bijzonderheid. Doel van Ongekend Haags is mensen weer te laten participeren in de maatschappij en mensen met elkaar in contact te laten brengen.
Ongekend Haags is een sociaal netwerk op internet om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspireren; de redactie wil laten zien wat hen en de deelnemers bezig houdt. Hier mag je gewoon jezelf zijn en anders, kun je inspiratie  opdoen en elkaar ontmoeten. Samen kun je meer dan alleen. Ongekend Haags kijkt wat er allemaal WEL kan en komt in actie. Praat mee op facebook, op de pagina van Ongekend Haags of Ongekend Haags!

Nieuwe website

We hebben gekozen voor een nieuwe website omdat we onze naam hebben veranderd van Maatschappelijk Steunsysteem naar Haags Steunsysteem (HSS) en omdat we Ongekend Haags en de Haagse werktafels wilden samenvoegen. Neem een kijkje op onze website voor de actuele werktafeltijden, de agenda en interessante verhalen vanuit Ongekend Haags.