Reakt paginakop algemeen

Componence Asset List

man+en+man+knutsel+850+625.jpg
08 september 2023

Hoge cijfers bij cliënttevredenheids onderzoek van Reakt

Cliënten waarderen de inzet van Reakt en voelen zich gehoord en begrepen door het personeel. Dit blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat Reakt in 2023 deed.

Ongeveer 1350 cliënten van Reakt deden mee aan twee cliënttevredenheidsonderzoeken: het algemene cliënttevredenheidsonderzoek en een onderzoek over de Individuele Begeleiding. Deze enquêtes vonden plaats op verschillende Reakt-locaties in Zuid- en Noord-Holland. Cliënten konden een cijfer van 1 tot 10 geven op verschillende stellingen.

Betrokken medewerkers

De conclusie is positief, met hoge scores voor zowel Algemeen als Individuele Begeleiding. Voor het algemene deel (dagbesteding; inloop, sport, arbeidsmatige dagbesteding, creatieve activiteiten) geven cliënten gemiddeld een 8.3. Ze waarderen onder andere het gevoel van vrijheid en de betrokken medewerkers. Er zijn ook verbeterpunten, zoals behoefte aan meer sociale herstelgerichte activiteiten als uitjes en meer begeleiding.

Hoop voor de toekomst 

Individuele Begeleiding en begeleiding naar werk krijgt gemiddeld een 8.4. Cliënten geven aan dat de begeleiding hen hoop geeft voor de toekomst en zelfvertrouwen opbouwt. Een verbeterpunt is de vervanging tijdens verlof.

Planning komende maanden

De medewerkers in de teams, cliënten, een afvaardiging van de cliëntenraad en de leidinggevenden bespreken de komende maanden de resultaten en formuleren verbeteracties. De managers zijn vervolgens verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. In de loop van 2024 volgt een evaluatie.