Componence Asset List

cover-routes-naar-levensvreugde+849+424.jpg
19 oktober 2023

Levensvreugde

In deze training leren cliënten hoe ze de taal van de zeven bronnen van levensvreugde kunnen gebruiken. Zo kijken we samen naar meer inzicht in hun eigen beleving en kunnen ze die beter uitleggen aan anderen. Dit geeft meer inzicht in de eigen situatie en schept ruimte om zelf acties te bedenken voor herstel. Zo wordt de motivatie versterkt om de regie te nemen en de acties daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast ontdekken cliënten met de bronnen meer positieve elementen dan ze oorspronkelijk dachten. 

Hier komen we op vier punten die het verschil kunnen maken:

  1. Initiatief nemen/ een start maken 
  2. Mijn eigen perspectief verbinden met het perspectief van mijn omgeving
  3. Acties richten op het echte leven
  4. Nadruk leggen op mijn kracht en het positief denken.

Op veel levensterreinen is het voor anderen heel moeilijk te raden waar jij van geniet en wat jou dwars zit. Als je dit niet zelf uitlegt dan krijg je vaak niet wat je nodig hebt. Daarom is het belangrijk om initiatief te nemen en je eigen beleving naar voren te brengen. Om na te gaan of de aanpak past bij een cliënt, hanteren we de vreugdebronnen : zijn ze in de basis aanwezig bij de cliënt? Kan deze initiatieven nemen? Kan de cliënt bij diens ‘kracht’ komen om meer plezier en vreugde te ervaren.

Het is cruciaal dat de cliënt zich bewust is van zijn situatie en deze begrijpelijk onder woorden kan brengen. Op de vraag ‘hoe is het met je’ hebben mensen over het algemeen weinig tekst. Van deze tekst heeft vaak een groot deel betrekking op tekorten. Bij levensvreugde benoemen cliënten zowel hun vreugdevolle als vreugdeloze ervaringen. Als hen gevraagd wordt deze te plaatsen in de zeven bronnen blijkt het volgende. Spontaan noemt iedere cliënt circa drie van de bronnen. Wanneer de zeven bronnen worden besproken dan hoor ik ze vaak zeggen: ‘Ja, die heb ik ook’. Daarmee is het bewustzijn al vergroot.

Wat:

De training duurt max 1,5 uur per keer. De training duurt 8 weken maar kan in overleg aangepast.

Waar:

Dit kan op de klinische terreinen in Haaglanden en de Reakt vestigingen in haaglanden.

Voor wie:

De training is voor alle deelnemers van Parnassia Groep en Reakt.

Aanmelden/planning

Dag en dagdeel kan in overleg met de trainer. Neem voor meer informatie contact op met Marian Jansen: m.jansen@reakt.nl.

Beschikbare locaties en datums

Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden