Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraden van Reakt stellen zich graag aan je voor. Wij bestaan uit cliënten van Reakt. Door gesprekken met cliënten en onze eigen ervaringen weten wij wat goed gaat en wat beter kan. Daarbij kun je denken aan de praktijk, aan hoe het er op de locaties aan toegaat, maar ook aan de theorie: welke gevolgen heeft een besluit voor cliënten?

Waarom een cliëntenraad?

Reakt wil mensen op weg helpen, bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van werk, bij het vergroten van het sociale netwerk of bij het leiden van een gezonder leven. In een prettige en veilige omgeving, met goede begeleiding. Inspraak via de cliëntenraden waarborgt de kwaliteit. Daarnaast behartigen we de belangen van cliënten. Maar we zijn natuurlijk vooral ook de spreekbuis van de cliënten van Reakt.

In de cliëntenraad?

Door ervaring weten we wat goed gaat en wat beter kan. Deze ervaring zetten we graag samen met jou in. Wilt je je stem namens cliënten laten horen? Stuur dan een e-mail naar de cliëntenraad en schrijf daarin waarom je in de cliëntenraad wilt. Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek.

"In gesprek met de directie over het beleid verwoordt de cliëntenraad wat cliënten nodig hebben." - RCCR-lid Ruud Dorlas

We zijn er voor jou!

We horen graag jouw mening, idee, tip of kritiek zodat we je belang goed kunnen vertegenwoordigen. We zijn er tenslotte voor jou!