Reakt bevordert de maatschappelijke integratie en actieve deelname van mensen met psychiatrische, psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek aan de samenleving. Wij gaan hierbij uit van de kracht en kunde van de individuele mens om zijn leven weer op orde te krijgen. Wij willen aansluiten bij de wensen en doelen van de cliënt en er aan bijdragen dat hij of zij de ondersteuning krijgt die op dat moment nodig is.

Een passend aanbod

Reakt biedt cliënten in iedere fase van hun re-integratie een passend aanbod. Van dagactivering op een klinische locatie tot begeleiding bij vrijwilligerswerk en uitstroom naar werk.

Voor alle trajecten geldt dat de wensen en mogelijkheden van cliënten vooropstaan.

Werkwijze

Reakt biedt activiteiten die cliënten ondersteunen bij het realiseren van hun doelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cursussen waarin inhoudelijk dieper wordt ingegaan op eigen kracht (OEK Training) en cursussen gericht op werk.

Onze werkwijze is o.a. gebaseerd op de IRB methode. Dit is een hulpverleningsmethode om mensen met psychische beperkingen te ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding en sociale contacten.

Cliënten worden via gesprekken en activiteiten ondersteund bij het verkennen, kiezen en behouden van (zelf gekozen) eigen doelen. 

De activiteiten zijn gericht op ontmoeting/netwerkversterking, arbeidsmatige dagactivering en het trainen van algemene vaardigheden die in iedere werk- of vrijwilligersorganisatie van pas komen.

Daarnaast bieden we leerwerkplekken aan binnen en buiten Reakt. Uitstroom naar werk kan tot de mogelijkheden behoren.