Reakt en ActiefTalent vinden elkaar

Reakt en ActiefTalent vinden elkaar in Noord-Holland

200x200+ActiefTalent.png

In 2015 is ActiefTalent aangesloten bij Parnassia Groep sindsdien wordt er intensief samengewerkt met de lokacties van Reakt in Noord-Holland.

In Noord-Holland is ActiefTalent al ruim tien jaar de preferred partner voor Brijder Verslavingszorg bij het aanbod van dagbesteding en arbeidsre-integratie voor haar cliënten.

Vanuit zeven locaties in de gemeentes waar Brijder Verslavingszorg ook een Inloopvoorziening heeft, maken dagelijks meer dan 250 deelnemers gebruik van het aanbod.

Partner

Al geruime tijd was ActiefTalent op zoek naar een partner met wie ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding en re-integratie voor mensen met een verslavingsachtergrond, vaak in combinatie met psychiatrische ziektebeelden, gezamenlijk konden worden ingezet. Een partner waarmee door slimme samenwerking en gebruik van elkaars competenties een verbeterd aanbod kan worden gedaan aan kwetsbare burgers.

Die partner heeft ActiefTalent eind 2014 gevonden in Reakt en op een aantal locaties heeft de samenwerking tussen ActiefTalent en Reakt al concreet invulling gekregen.

Kwaliteitsimpuls

De manager bedrijfsvoering van ActiefTalent is sinds begin 2015 ook regiomanager van de ambulante locaties van Reakt in Noord-Holland en daarmee lid van het managementteam van Reakt. De ingeslagen weg heeft niet alleen ActiefTalent een kwaliteitsimpuls te geven, maar biedt ook de cliënten van Reakt een uitbreiding van mogelijkheden voor hun dagbesteding of trajecten gericht op het verwerven van betaald werk.

ActiefTalent is een erkende jobcoachorganisatie en neemt daar nu ook Reakt in mee.

Aansluiting bij Parnassia Groep

Op 28 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) toestemming verleent voor de aansluiting van ActiefTalent bij Parnassia Groep (PG). Daarna zijn Aard Zoeteweij (directeur Reakt) en Gert-Jan Tupker (directeur Brijder Verslavingszorg) aangesteld als bestuurder van ActiefTalent.

Hiermee is een eerste stap gezet in de aansluiting, waarbij op uitvoerend niveau ActiefTalent dus vooral de samenwerking en harmonisering zal zoeken met Reakt als organisatie voor Dagbesteding en Re-integratie binnen Parnassia Groep.