Samenwerkingsverbanden

Iedere locatie van Reakt maakt deel uit van een netwerk van gemeente, welzijns- en/of zorginstellingen. Hierbij kunt u denken aan buurt- en zorgnetwerken. Onze ambulante locaties liggen centraal in een wijk en zijn laagdrempelig en toegankelijk.

"Met elkaar kunnen we kracht ontwikkelen"

Op een aantal plaatsen werken we vanuit een wijk- of buurtcentrum. Welzijns- en thuiszorgorganisaties die actief zijn in de wijk kunnen u bijvoorbeeld ook naar ons doorverwijzen. Andersom kan dit ook het geval zijn. Met onze wijkgerichte aanpak leveren wij een belangrijke bijdrage aan uw maatschappelijke participatie. We vinden het belangrijk dat u mee kunt doen in de samenleving. Om die reden hebben we nauwe contacten met gemeenten, met wie we vaak al een langdurige relaties hebben.

Reakt op het klinische terrein

Ook biedt Reakt haar diensten aan bij klinieken van ggz-behandelinstellingen, waaronder die van Parnassia en Dijk en Duin. Het gaat hier dan om afdelingsgebonden activiteiten en aanbod vanuit voorzieningen van Reakt op het klinische terrein. Dit is dan ook afgestemd op uw behandeling en doelen in uw behandelplan. 

Omdat Reakt onderdeel is van Parnassia Groep is een soepele samenwerking/ overgang tussen behandeling en re-integratie gewaarborgd.

Samenwerken met bedrijven en organisaties

Reakt heeft diverse trajecten die zijn toegespitst op specifieke doelgroepen of bedrijfstakken. De werktrajecten sluiten aan op uw interesses, kwaliteiten en vaardigheden. Reakt biedt ook scholing om de stap naar betaald werk mogelijk te maken.

We beschikken over een groot netwerk van organisaties en bedrijven die graag sociaal maatschappelijk willen ondernemen. Zij creëren leer/werkplekken of besteden werk aan ons uit wat verricht kan worden op de interne werkplaatsen van Reakt.

Gemotiveerde cliënten kunnen binnen de bedrijven met ondersteuning van Reakt leren en werken en (opnieuw) werknemersvaardigheden opdoen en wellicht instromen in betaalde banen.

Werkgevers kunnen ons inschakelen bij (dreigende) langdurige uitval van een medewerker door mentale problemen. Als objectieve partij met een ruime expertise, kunnen we helpen bij het vinden van een oplossing binnen of buiten de organisatie.