Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

200x200+houtwerkplaats.png

Iedere locatie van Reakt maakt deel uit van een netwerk van gemeente, welzijns- en/of zorginstellingen. Hierbij kun je denken aan buurt- en zorgnetwerken. Onze ambulante locaties liggen centraal in een wijk en zijn laagdrempelig en toegankelijk.

"Met elkaar kunnen we kracht ontwikkelen"

Op een aantal plaatsen werken we vanuit een wijk- of buurtcentrum. Welzijns- en thuiszorgorganisaties die actief zijn in de wijk kunnen je bijvoorbeeld ook naar ons doorverwijzen. Andersom kan dit ook het geval zijn. Met onze wijkgerichte aanpak leveren wij een belangrijke bijdrage aan jouw maatschappelijke participatie. We vinden het belangrijk dat je mee kunt doen in de samenleving. Om die reden hebben we nauwe contacten met gemeenten, met wie we vaak al een langdurige relaties hebben.

Reakt op het klinische terrein

Ook biedt Reakt haar diensten aan bij klinieken van ggz-behandelinstellingen, waaronder die van Parnassia. Het gaat hier dan om afdelingsgebonden activiteiten en aanbod vanuit voorzieningen van Reakt op het klinische terrein. Dit is dan ook afgestemd op je behandeling en doelen in je behandelplan. 

Omdat Reakt onderdeel is van Parnassia Groep is een soepele samenwerking/ overgang tussen behandeling en re-integratie gewaarborgd.

Zeker als het gaat om de zorg in de wijk voor ernstig zieke cliënten (EPA) werken we als ggz samen met alle sociale partners. Marktwerking en concurrentie hebben daar geen plaats. Dat leidt alleen maar tot defensief gedrag en niet tot betere zorg.
Marc Blom, voormalig lid raad van bestuur Parnassia Groep in Zorgvisie, juni 2022

Samenwerken met bedrijven en organisaties

Reakt heeft diverse trajecten die zijn toegespitst op specifieke doelgroepen of bedrijfstakken. De werktrajecten sluiten aan op jouw interesses, kwaliteiten en vaardigheden. Reakt biedt ook scholing om de stap naar betaald werk mogelijk te maken.

We beschikken over een groot netwerk van organisaties en bedrijven die graag sociaal maatschappelijk willen ondernemen. Zij creëren leer/werkplekken of besteden werk aan ons uit wat verricht kan worden op de interne werkplaatsen van Reakt.

Gemotiveerde cliënten kunnen binnen de bedrijven met ondersteuning van Reakt leren en werken en (opnieuw) werknemersvaardigheden opdoen en wellicht instromen in betaalde banen.

Werkgevers kunnen ons inschakelen bij (dreigende) langdurige uitval van een medewerker door mentale problemen. Als objectieve partij met een ruime expertise, kunnen we helpen bij het vinden van een oplossing binnen of buiten de organisatie.

Reakt werkt intensief samen met Parnassia Groep en ActiefTalent. Tevens hebben vele leer/werk-bedrijven binnen Reakt hun eigen website of een eigen facebook pagina.

Websites

Specialist in geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden specialisaties en topklinische gezondheidszorg. Parnassia Groep is er voor jouw gezondheid, dat doen wij met ruim 8.000 medewerkers. Zij zijn werkzaam op 560 locaties, die vind je vooral in onze drie kernregio's Noord-Holland, Haaglanden, Rijnmond (waaronder de Zuid-Hollandse Eilanden).

Website: parnassiagroep.nl

ActiefTalent brengt mensen in beweging en geeft professionele ondersteuning bij Arbeidsre-integratie, Activering en Participatie.

Website: actieftalent.nl

Anders Bekeken is een atelier van Reakt waar mensen met een psychiatrische achtergrond kunnen schilderen, tekenen en mozaïeken maken onder professionele begeleiding.

Website: anders-bekeken.nl

Pluk! Den Haag is onderdeel van Reakt. Het is een kinderboerderiji, heemtuin én grote moestuin/pluktuin, Iedereen is welkom voor een wandeling door de heemtuin, een bezoek aan de dieren of een kopje koffie in de lunchroom. Bij mooi weer kun je op het terras zitten.

Website: plukdenhaag.nl

Vriendendienst koppelt je aan vrijwilligers. Een maatje die samen met jou ‘leuke dingen’ onderneemt en ondersteuning biedt om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer.

Website: reaktvriendendienst.nl

De gratis contactsite/ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening. Ben je op zoek naar vrienden om samen iets te ondernemen of durf je een stap verder te gaan en wil je een date/ relatie zoeken, dan zit je bij ons goed. Blijf niet langer alleen, doe er wat aan en schrijf je in.

Website: durfjijmetmij.nl

Grip is onderdeel van Reakt in Purmerend. Grip  biedt werktraining aan mensen met een psychiatrische achtergrond, die na een periode van ziekte, de draad naar (betaald) werk (weer) willen oppakken. De vervaardigde producten worden ook verkocht, kijk op de website voor het aanbod, of plaats een speciaal verzoek.

Lees praktijkverhaal Grip Purmerend

Wecre8it is een leer/werktraject voor cliënten van Reakt. Het is bedoeld voor mensen die affiniteit hebben met: innovatie/ ICT/ fotografie/ redactie/ vormgeving/ webdesign/ multimedia/ helpdesk of PC support. Doel: volgen van diverse trainingen, medewerker worden bij het team van Wecre8it, begeleiding naar stage (leerwerkplek) bij een van de partners van Parnassia, of een externe werkgever.

Website: wecre8it.nl