Nieuws

Componence Asset List

29 december 2020

200+200+jongeren.jpg
Via het jongerenloket van de gemeente Rotterdam ontvangt Reakt jaarlijks een subsidie om dertig jongeren te begeleiden naar persoonlijke doelen. Reakt biedt deze jongeren begeleiding op verschillende vlakken; bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een opleiding, het vergroten van een sociaal steunnetwerk of het leiden van een gezonder leven.

Reakt begeleidt deze jongeren in op maat gesneden trajecten van een half jaar. Dit zijn intensieve trajecten die niet alleen veel inzet vragen van onze trajectbegeleiders, ook van deze jongeren zelf wordt een proactieve houding verwacht. Bij Reakt vinden wij het belangrijk dat jongeren luisteren naar hun eigen behoeften en zich vrij kunnen voelen in de keuzes die ze maken.

Zelfregie

Regelmatig hebben wij in deze jongerentrajecten te maken met jongeren die het lastig vinden om hun eigen grenzen te herkennen en/of bewaken en deze grenzen op een adequate manier te uiten naar de ander. In onze programma’s spelen daarop in door jongeren aan te spreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen of psychische problematiek. Zelfregie is cruciaal voor de identiteit en het zelfrespect van deze jongeren.

Om die zelfregie te bereiken was bij veel van deze jongeren een omslagpunt nodig. Identiteit en zelfrespect leren ontwikkelen, maar daarin ook open durven staan voor feedback en een kritische blik ontwikkelen op het eigen functioneren bleek belangrijk. Voor jongeren betekende dit (waar mogelijk) herstel naar een gewoon leven; om mee te doen in de samenleving als gelijkwaardige inwoners van de stad Rotterdam.

Onze aanpak daarin heeft gewerkt!

Wij hebben alle jongeren die wij tot nu toe in de afgelopen subsidieperiode in traject hebben gehad succesvol kunnen begeleiden naar hun einddoel. Het uitstroompercentage komt daarmee op honderd procent. Dit is niet alleen voor Reakt een mooi behaald succes, maar vooral ook een knappe prestatie van deze jongeren zelf!