Nieuws

Componence Asset List

07 november 2018

overlast.jpg

In het kader van de Week van de Thuislozen organiseerde Parnassia Groep samen met de gemeente Alkmaar op woensdag 7 november de studiemiddag ‘GGZ ervaringswerkers in de Wijk’. Hier werd het rapport Aanpak overlast Bolwerk gepresenteerd.

Tijdens de studiemiddag kwamen drie onderwerpen aan bod:

  • Mensen met verward gedrag: wie zijn dat eigenlijk en wat doen we met de overlast?
  • Bemoeizorg en sociale wijkteams: hoe werkt dat samen?
  • Inzet ervaringsprofessionals op bovengenoemde twee gebieden.

Handouts

Download de handouts van de presentaties:

  1. GGZ in de Wijk
  2. Bolwerk – resultaten en conclusies
  3. Verward in Alkmaar

Informatie

Neem voor meer informatie over het rapport en de studiemiddag contact op met Jan Luijben, manager Reakt in Noord-Holland.