31 augustus 2017

De nieuwsbrief Woorden & Daden is een uitgave van Reakt voor de cliënten van Reakt en andere belangstellenden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar digitaal. Hij wordt per mail verspreid en op de website gepubliceerd.

In de nieuwsbrief Cliëntenraad juli 2017 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Training medezeggenschap
  • Als ik het voor het zeggen had …
  • Voortgang herstelgericht organiseren
  • Mystery Guest wint innovatieprijs
  • Cartoon van Danny
  • Trots! (door Richard Prins)
  • Groeien door raadswerk

Redactie nieuwsbrief cliënten

Wilt u vragen of wilt u iets laten weten aan de redactie?

Redactie nieuwsbrief cliënten

Zijtocht 2

1507 CD Zaandam

Mail: clientenraad@reakt.nl