09 augustus 2017

Met ingang van woensdag 9 augustus 2017 is ActiefTalent Alkmaar, Pettemerstraat 39 - 41,  aangesloten op het (telefonie)netwerk van Parnassia Groep.
ActiefTalent Alkmaar is vanaf deze datum telefonisch bereikbaar via 088-3576810