21 december 2017

De locatie Voorburg is verhuisd van de Albertus de Oudelaan 2A naar:

Jacques Perkstraat 3

(Voor post: unit 3)

2274 GP Voorburg

Ook het telefoonnummer is gewijzigd: 088 357 78 70