Nieuws

Componence Asset List

04 oktober 2018

open+dag+grip+en+reakt.jpg
Op donderdag 18 oktober 2018 houden de drie locaties van Reakt en Grip van 10.00 tot 15.00 een open dag. Er is verkoop van kunst en houten meubels, er zijn infostands van Leviaan en van KunstWerkt! en er worden rondleidingen gegeven.

Cliënten, verwijzers, gemeente, buurtbewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op onze drie locaties:

  • Reakt, Nijverheidsweg 14 (dagactiviteiten, werktraining, jobcoaching en individuele begeleiding GGZ)
  • Reakt , Kwadijkerkoogweg 12 (dagactiviteiten, werktraining, jobcoaching en individuele begeleiding verslavingszorg)
  • Grip, Nijverheidsweg 15a (werktraining : productiewerk, groenvoorziening en houtwerkplaats GGZ/verslavingszorg)

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek zijn dit belangrijke instellingen op gebied van arbeid, dagbesteding en participatie.

Over Reakt - locatie Kwadijkerkoogweg 12 (voorheen bekend als ActiefTalent):

Reakt brengt mensen in beweging en geeft professionele ondersteuning bij abeidsre-integratie, activering en participatie. Mensen die als gevolg van hun verslavingsachtergrond aan de rand van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er recht op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl hun herstel bevorderen en daardoor met succes en tevredenheid meedoen in die maatschappij.

Over Reakt - locatie Nijverheidsweg 14:

Reakt begeleidt en activeert cliënten naar werk, participatie en ontwikkeling, en ondersteunt de cliënten bij hun herstelproces. Met meerdere leerwerkbedrijven vormt Reakt een dynamische organisatie, gericht op activering en maatschappelijke participatie. De begeleiding vindt individueel plaats, en in groepsverband. Met elke cliënt wordt een maatwerktraject uitgezet. De meeste trajecten en activiteiten worden gefinancierd vanuit de WMO. Behalve leerwerkplekken biedt Reakt een tal aan andere activiteiten, zoals: sport, trainingen, zingeving, recreatie, en een heel aantal creatieve activiteiten, o.a. in samenwerking met Cultuurhuis Wherelant.

Over Grip:

Grip is opgezet voor mensen met een psychiatrische achtergrond die na een periode van ziekte de draad naar (betaald) werk (weer) willen oppakken. Tevens is er plek voor mensen die geen betaald werk (meer) kunnen doen, maar die wel graag arbeidsmatig bezig zijn. Voor de rest geldt dat wij proberen voor iedereen, in welke fase van zijn/haar traject dan ook, binnen Grip passend werk te vinden. Grip biedt verschillende soorten werk: houtbewerking, groenvoorziening, productiewerk, baliewerk, schoonmaak en horecawerkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Reakt Purmerend, 088-3577880, www.reakt.nl