Nieuws

Componence Asset List

06 december 2022

ondertekening+200+200.png
Veel mensen met een psychische aandoening willen en kunnen werken, maar hebben daarbij wel hulp nodig. Op 23 november 2022 ondertekenden de IJsselgemeenten, BAR-organisatie, Nissewaard, Hoeksche Waard, Stroomopwaarts, Rotterdam samen met het Werkgevers Servicepunt Rijnmond, UWV, GGZ Delfland en Reakt een plan van aanpak met als doel om meer mensen met psychische problematiek een re-integratietraject aan te bieden dat hen helpt bij het vinden van betaald werk. 

“Het is heel belangrijk dat UWV, Gemeente, GGZ en het werkgeversservicepunt intensiever gaan samenwerken om meer mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden”, zegt Karen Bogers, die namens Reakt betrokken is bij het plan van aanpak. “Dit is een eerst stap in die samenwerking om cliënten beter te ondersteunen in hun wens naar werk. Ik ben hier zeer trots op.”

De individuele Plaatsingen Steun (IPS)

“Het plan van aanpak richt zich op alle trajecten die mensen aan werk kunnen helpen, de nadruk ligt op De Individuele Plaatsing en Steun (IPS)”, vervolgt Karen. Deze effectieve re-integratiemethode heeft de GGZ ontwikkeld voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is. De methodiek is gericht op het direct plaatsen van een cliënt in een betaalde baan. Karen: “Een IPS-trajectbegeleider van Reakt helpt met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruik maken van een IPS-traject om hun werk te behouden.”

Werk is heel belangrijk bij een goed herstel

“De begeleider zoekt werk wat past bij de kwaliteiten en voorkeuren van een cliënt. De cliënt en ook de werkgever krijgen coaching op het werk. Werk hebben helpt mensen met psychische problemen bij hun herstel. Het zorgt niet alleen voor inkomen, financiële zelfstandigheid, structuur en routine in het dagelijks leven, maar ook voor sociale contacten, voldoening en groei van eigen waarde.”

 Ik had geen baan, zat veel thuis en zag bijna niemand meer. Dankzij IPS werk ik nu 4 dagen in de week. Ik heb weer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben nu weer iemand. 

Van plan van aanpak naar uitvoeringsplan

Het regionale plan van aanpak dat 23 november is ondertekend wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan voor de hele arbeidsmarktregio. De gemeente Rotterdam ontvangt als centrumgemeente subsidie voor de regionale projectleiding. Met het regionale plan hopen de samenwerkingspartners meer mensen naar werk te begeleiden.