Nieuws

Componence Asset List

30 november 2021

Whereland+200x200.jpg
Het Coachingsatelier is een tweejarig leerwerktraject voor kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslavingsachtergrond. Tijdens dit leerwerktraject ligt de focus op ontwikkeling van de eigen stijl en visie op kunst en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het herstel van de deelnemer. Het project is een samenwerking tussen Cultuurhuis Wherelant en Reakt. Vanaf januari 2022 is het weer mogelijk om in te stromen.

Coachingsatelier; kunst en coaching

Elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.30 uur wordt in groepen van maximaal 12 mensen gewerkt in een van de ateliers op Wherelant in Purmerend. Deelnemers werken aan hun eigen beeldende en persoonlijke ontwikkeling, hierbij geholpen door de kunstcoach van Cultuurhuis Wherelant en de trajectbegeleider van Reakt. Onderdelen van dit traject zijn tevens: interne en externe stages, jezelf en je werk presenteren, feedback geven en ontvangen, excursies en de financiële kant van kunstbeoefening, zoals de verkoop en het bespreken van jouw werkzaamheden met uitkeringsinstanties.

Individueel nog meer mogelijk

Naast de lesmiddagen gaan de deelnemers, samen met de trajectbegeleider, kijken wat individueel nog meer mogelijk is, zoals het werken op een leerwerkplek of het doen van vrijwilligerswerk als aanvulling op de kunstlessen. Op die manier ontwikkelen de deelnemers hun eigen stijl en visie en tegelijkertijd werken ze aan hun herstel.
​​​​​​​Na twee jaar ronden ze af met een eigen kunstproject en een groepsexpositie. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Deelname aan het Coachingsatelier kan een opstap zijn naar zelfstandig kunstenaarschap, terugkeer naar (vrijwilligers)werk of een opleiding. Het is een totaalpakket waarin de diverse onderdelen elkaar aanvullen en versterken.

Kunstzinnige én persoonlijke doelen

Elke deelnemer werkt tijdens die twee jaar aan zijn eigen projecten en aan individuele doelen. Dat kunnen kunstzinnige doelen zijn, zoals het leren van diverse technieken. Maar er wordt ook gewerkt aan persoonlijke doelen zoals: het vergroten van de eigenwaarde, (weer) leren functioneren in een groep, ontdekken van kwaliteiten of bijvoorbeeld het wennen aan structuur.

Samenwerking Reakt en Wherelant

Jantine Geels, kunstcoach speciale groepen van Cultuurhuis Wherelant: “Elke keer ben ik weer ontroerd als ik deelnemers van het Coachingsatelier zie met een certificaat in hun hand. Ontroerd vanwege de bijzondere kunstwerken die ze laten zien en de weg die ze hebben afgelegd.”

Al 16 jaar werken Reakt en Cultuurhuis Wherelant samen in de ontwikkeling van kunstprogramma’s voor mensen met een psychiatrische achtergrond, en is gebleken dat kunst werkt! Cultuurhuis Wherelant vindt dat kunst en cultuur voor iedereen in Purmerend en omgeving toegankelijk moet zijn en Reakt Purmerend biedt individuele en groepsgewijze begeleiding aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. “Reakt is ontzettend blij met deze samenwerking”, zegt Fleur Bolink, trajectbegeleider bij Reakt. “Dankzij Wherelant kunnen onze cliënten op een volwaardige manier kunst beoefenen binnen een toplocatie met topdocenten. Gewoon in de maatschappij.”

Wat: 2-jarig kunstzinnig leerwerktraject
Waar: Cultuurhuis Wherelant, Van IJsendijkstraat 403, 1442 LB Purmerend, 0299 - 434 777, www.wherelant.nl
Voor wie: Kunstenaar met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslavingsachtergrond
Door wie: Kunstcoach en docenten van Cultuurhuis Wherelant en trajectbegeleider van Reakt
Wanneer: op vrijdagmiddagen van 14-16.30 uur; instroom mogelijk vanaf januari 2022
Aanmelden is gratis en kan via info@wherelant.nl onder vermelding van KunstWerkt!
 

Foto gemaakt door: Gertjan Dubbeld. Links Jantine Geels en rechts Fleur Bolink.