13 september 2017

Op dinsdag 26 september houden Reakt, Grip en ActiefTalent van 10.00 uur tot 15.00 uur een open dag. Ook RIBW en de samenwerkingsprojecten met Cultuurhuis Wherelant (KunstWerkt!) zullen zich op deze dag presenteren. Cliënten, verwijzers, Parnassia groep collega's, gemeente, buurtbewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op onze 3 locaties.

  • Reakt, Nijverheidsweg 14 (dagactiviteiten, werktraining, jobcoaching  en individuele begeleiding GGZ)
  • Grip, Nijverheidsweg 15a (werktraining : productiewerk, groenvoorziening en houtwerkplaats GGZ/verslavingszorg)
  • ActiefTalent, Kwadijkerkoogweg 12 (dagactiviteiten, werktraining, jobcoaching  en individuele begeleiding verslavingszorg)

Er is verkoop van kunst en houten meubels; er zijn infostands van de RIBW en van KunstWerkt! en er worden rondleidingen gegeven. U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Over Reakt:

Reakt begeleidt en activeert cliënten naar werk, participatie en ontwikkeling, en ondersteunt de cliënten bij hun herstelproces. Met meerdere leerwerkbedrijven vormt Reakt een dynamische organisatie, gericht op activering en maatschappelijke participatie. De begeleiding vindt individueel plaats, en in groepsverband. Met elke cliënt wordt een maatwerktraject uitgezet. De meeste trajecten en activiteiten worden gefinancierd vanuit de WMO. Behalve leerwerkplekken biedt Reakt een tal aan andere activiteiten, zoals: sport, trainingen, zingeving, recreatie, en een heel aantal creatieve activiteiten, o.a. in samenwerking met Cultuurhuis Wherelant.

Over ActiefTalent:

ActiefTalent brengt mensen in beweging en geeft professionele ondersteuning bij Arbeidsre-integratie, Activering en Participatie. Mensen die als gevolg van hun verslavingsachtergrond aan de rand van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er recht op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve  levensstijl hun herstel bevorderen en daardoor met succes en tevredenheid meedoen in die maatschappij.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Reakt Purmerend, telefoon: 088-3577880