Nieuws

Componence Asset List

30 december 2021

mensen+in+de+straat+1+200x200.jpg
vertellen Martin Hoes (Antes) en Laura van Voorst (Reakt) in een dubbelinterview in Sterk in Werk. Beiden zijn overtuigd dat werk onlosmakelijk onderdeel uit moet maken van de behandeling. Werk is dan ruim geformuleerd. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook dagbesteding of een baan.

Martin is ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij Antes. “Werk zorgt ervoor dat je leven zin krijgt. Misschien niet eens door het werk op zich, maar door alles wat erom heen wat er omheen zit: sociale contacten, structuur, naar buiten gaan.”

Laura, arbeidsspecialist en herstelcoach bij Reakt: “Voordat je als arbeidsspecialist kunt bepalen welke weg je met een klant kunt bewandelen, moet je toch eerst boven tafel krijgen wat iemand wil, waar hij energie van krijgt, wat hem motiveert.”

Martin begeleidt en behandelt mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving. Vaak spelen er bij hen meer problemen; de financiële situatie, huisvesting, naast de mentale gezondheid wellicht ook nog lichamelijke problemen. Samen met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt in volgorde van urgentie. Op een zeker moment komt dagbesteding en/of werk ‘aan de beurt’.

Dan komt ook Reakt, als specialist in begeleiding van cliënten naar bv passend werk, in beeld. Laura: “In de eerste gesprekken gaat het vooral over zinvolle dagbesteding en motivatie. Wat motiveert die cliënt, waar krijgt die energie van? De cliënt moet bouwen aan zijn eigen zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. Dat traject vraagt tijd, geduld en begeleiding.
Lees het complete interview in Sterk door Werk