Reakt is er voor mensen met psychiatrische, psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Reakt begeleidt deze doelgroep actief naar de volgende stap van herstel en (maatschappelijke) participatie.

De wensen en mogelijkheden van de cliënten en hun omgeving vormen de bouwstenen van de op herstel gerichte begeleiding.

Brug tussen zorg en samenleving

Voor Reakt is (net als bij Parnassia Groep) het begrip herstel leidend bij de begeleiding van cliënten. Van dagactivering op een klinische locatie tot begeleiding bij uitstroom naar betaald werk.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding is dat cliënten, ondanks blijvende kwetsbaarheden of beperkingen, gelijkwaardig mee kunnen doen binnen onze maatschappij.

Op deze manier bouwen we met elkaar een brug tussen zorg en samenleving.

Parnassia Groep

Deskundig, respectvol & optimistisch

Onze groepsvisie is hulp bieden aan mensen die psychisch lijden. Dat is waar ons werk om draait. We willen dat iedere patiënt zich goed door ons geholpen voelt. Goed bejegend. Goed gehoord en begrepen. Goed behandeld en begeleid.