Missie en visie Reakt

Reakt is er voor mensen met psychiatrische, psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Reakt begeleidt deze doelgroep actief naar de volgende stap van herstel en (maatschappelijke) participatie.

Brug tussen zorg en samenleving

De wensen en mogelijkheden van de cliënten en hun omgeving vormen de bouwstenen van de op herstel gerichte begeleiding.

Voor Reakt is (net als bij Parnassia Groep) het begrip herstel leidend bij de begeleiding van cliënten. Van dagactivering op een klinische locatie tot begeleiding bij uitstroom naar betaald werk.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding is dat cliënten, ondanks blijvende kwetsbaarheden of beperkingen, gelijkwaardig mee kunnen doen binnen onze maatschappij.

Op deze manier bouwen we met elkaar een brug tussen zorg en samenleving.