Dagactivering

Dagactivering

200x200+groenproject.png

De dagactivering bij Reakt helpt u structuur in uw dagen aan te brengen en sociale contacten aan te gaan. Het geeft u een zinvolle invulling van uw leven.

Het doel van dagactivering is dat u weer structuur in uw leven krijgt. Reakt biedt daartoe verschillende mogelijkheden.

Wat houdt dagactivering in?

Een activeringsbegeleider vertelt u in een persoonlijk gesprek meer over de verschillende groepsactiviteiten waar u een keuze uit kunt maken.

Er zijn verschillende opties: activiteiten in het kader van bijvoorbeeld ontmoeting en netwerkversterking, cognitieve fitness of hobby, maar ook activiteiten met een arbeidsmatig karakter. Als u voldoende informatie heeft gekregen kunt u aangeven welke groepsactiviteiten u aanspreken. Met de medewerker bespreekt u vervolgens op welke dagdelen u van start kunt gaan.

Bij Reakt kunt u ook een beroep doen op de Vriendendienst en het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) of hier juist een bijdrage aan leveren.

Voor het aantal dagdelen dat u bij Reakt kunt invullen bent u afhankelijk van de WMO-consulent in uw gemeente. Die bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie en zo ja, hoeveel dagdelen per week u nodig heeft.

Activering en werkprojecten

Cliënten leren samenwerken en voelen zich weer nuttig. Het werk biedt hen dagstructuur en sociale contacten. Door het verrichten van werkzaamheden kan arbeidsritme worden opgedaan.

Voor ex-gedetineerden met verslavings en/of psychiatrische problematiek zijn er binnen Reakt diverse werkprojecten met passende begeleiding op de werkvloer.

Voorbeelden van werkprojecten zijn:

  • werken op de manage Condor City (Den Haag)
  • keukenhulp in de afdelingskeuken van Parnassia (Den Haag)

Voor cliënten is er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan  buitenwerkzaamheden (veegwerk/tuinonderhoud). Naast dat zij hiermee wat geld bijverdienen, wordt ook hun maatschappelijke integratie in de wijk bevorderd

Voorbeelden van werkprojecten in de buitenlucht:

  • tuinonderhoud voor woningcorporatie Haagwonen
  • veegwerkzaamheden voor de Haagse Veegdienst op de Binckhorst