Onze projecten

Onze projecten

Reakt werkt aan verschillende projecten die mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond op weg helpen in hun dagelijks leven. Deze projecten zijn bijvoorbeeld gericht op het opbouwen van een sociaal netwerk of het leiden van een gezonder leven.

Voorbeelden van projecten zijn:

Vriendendienst

Vriendendienst koppelt deelnemers aan een vrijwilliger. Een maatje dat samen met de deelnemer ‘leuke dingen’ onderneemt en de deelnemer ondersteunt om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer.

Haags Steunsysteem

Het Haags Steunsysteem helpt Hagenaars met psychische problemen om weer actief deel te nemen aan activiteiten in hun omgeving. Dit doen we bijvoorbeeld via de Werktafels en via de community Ongekend Haags.

Kijk op de Wijk

Met de Kijk op de Wijk strippenkaart leer je activiteiten en organisaties in je eigen woonwijk kennen. Op deze manier werken we aan het vergroten van je sociale netwerk. Ook ontstaan er vaak nieuwe ideeën en kansen op het gebied van dagbesteding of werk.

Ambassade van de Activering

De ambassade van de Activering is in het leven geroepen om bekendheid te geven aan alle activiteiten die Reakt te bieden heeft. Daarvoor worden cliënten en ervaringswerkers ingezet als ambassadeur, omdat zij zelf ervaren hebben dat activiteiten van groot belang kan zijn voor het herstelproces.

Social Guide

Bij Social Guide worden vragen over bijvoorbeeld financiën, psychische aandoeningen, familie/sociale problematiek of werk beantwoord en wordt er gepaste ondersteuning en/of verwijzing geboden binnen de wijk of stad. Soms betekent dat alleen een kopje koffie. En dat kan dan ook.

Buurtambassade Leidschendam/ Voorburg

Woon in je in Leidschendam/ Voorburg en loop je tegen wat praktische zaken aan? Dan geven de Buurtambassadeurs jou een steuntje in de rug. Dit doen zij door het bieden van een luisterend oor, door de juiste instanties te benaderen omdat je tegen problemen aanloopt of ze helpen je bij het op orde brengen van je administratie.

Welkom in mijn wereld

De wereld van dak- en thuislozen is een wereld op zich. In deze wereld heerst behalve veel leed ook veel strijdlust. Laat je via de Welkom in mijn Wereld-presentatie (met rondleiding) meenemen in de verhalen en ervaringen van (ex)daklozen over het leven zonder vaste woon- of verblijfplaats.