Reakt paginakop algemeen

Componence Asset List

pion.jpg
14 juni 2024

Plaatsing slagbomen Woonzorgpark Rosenburg Den Haag

Om diverse problemen aan te pakken, worden vanaf 17 juni slagbomen geplaatst bij de in- en uitgangen van woonzorgpark Rosenburg aan de Albardastraat in Den Haag. Eind juni zullen deze slagbomen operationeel zijn.

Oorzaken van de maatregel

Deze slagbomen zijn bedoeld om de veiligheid en het beheer van ons terrein te verbeteren en de leefbaarheid van het woonzorgpark te waarborgen.

  • Veiligheid van voetgangers en fietsers: Het reguleren van het verkeer op het woonzorgpark creëert een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers.
  • Parkeerplaatsen voor collega's en bezoekers: Door het voorkomen van parkeren door derden, zorgen we voor voldoende parkeergelegenheid voor onze collega’s en bezoekers.
  • Toegang voor hulpdiensten: Dit garandeert dat de toegangswegen voor hulpdiensten onbelemmerd blijven.
  • Schoon en leefbaar woonzorgpark: Het tegengaan van illegaal afval dumpen houdt het woonzorgpark schoon en leefbaar voor iedereen.

Hoe werkt het nieuwe systeem?

Een bezoeker meldt zich via de intercom bij de slagboom. Dan wordt er een aantal (controle)vragen gesteld. Na verificatie en accordering gaat de slagboom open.
Heb je een toegangspas? Houd deze dan tegen de scanner bij de slagboom waarna die automatisch ophoog gaat.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de genoemde problemen aan te pakken en de veiligheid te verbeteren.