Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie is meedoen aan sociale, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Psychiatrische problemen, verslaving, burn-out, een justitieel verleden, sociaal isolement of een combinatie daarvan staan meedoen soms in de weg. De mensen van Reakt bieden u dan een steuntje in de rug.

 

Wonen, werken of sociale contacten weer op de rit?

Na opname in een kliniek uw leven weer inrichten met wonen, werk en hobby's. Kortom, groeien naar meedoen en onafhankelijkheid. Dat ondersteunen wij door middel van maatschappelijke opvang, dagactivering, participatie, re-integratie.

Afhankelijk van de fase waar u zich bevindt, biedt Reakt volop mogelijkheden.

Maatschappelijke opvang. In een beschermde omgeving een kop koffie drinken, sociale contacten opdoen en meedoen aan kleinschalige hobby-activiteiten. De inloop is indicatievrij.

Dagactivering. Dagelijks actief bezig, vind uw dagritme terug met verschillende activiteiten en cursussen.

Participatie. Terugkeren naar werk. Waarbij Reakt u ondersteunt en begeleidt in het aanleren van sociale en werkvaardigheden in een beschutte werkomgeving. Dit kan op locaties van Reakt maar ook bij andere organisaties of bedrijven.

Re-integratie. U wordt ondersteund bij het vinden van een betaalde baan of vrijwilligerswerk.