Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg?

Kwaliteitstatuut

Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kunt u direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kunt u vragen kwijt tijdens uw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop. 

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten.

Uw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek.

Klachten

Bent u tevreden over uw traject, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht aanpakken.

Uw reactie geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Cliëntenraad

Ook de cliëntenraad behartigt uw belangen en denkt mee over het beleid en adviseert de directie van Reakt en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten aangaan.