Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz) die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten.

Uw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek.

Reageren

Bent u tevreden over uw traject, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht aanpakken.

Uw reactie geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Cliëntenraad

Ook de cliëntenraad behartigt uw belangen en denkt mee over het beleid en adviseert de directie van Reakt en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten aangaan.