Re-integratie

Bijgestaan door een trajectbegeleider werkt u op basis van uw trajectplan aan terugkeer naar- of het verkrijgen van betaald werk.

Wat houdt re-integratie in?

Het doel van re-integratie is het vinden en behouden van een betaalde baan, al dan niet met persoonlijke ondersteuning op de werkplek in de vorm van jobcoaching. Door psychische en/of lichamelijke klachten heeft u hulp nodig om de (vaak grote) afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen.

Reakt kan, onder voorbehoud van financiering door gemeente of UWV, u die hulp bieden. Zo nodig kan dit met u besproken worden tijdens een oriënterend gesprek met een trajectbegeleider van Reakt. Als passende financiering mogelijk is wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waarin de trajectbegeleider samen met u een trajectplan opstelt waar naast frequente coachingsgesprekken ook cursussen en leerplekken deel van uitmaken.

Een greep uit de mogelijkheden:
Op Eigen Kracht, Algemene werknemersvaardigheden, Oriëntatie arbeidsmarkt, Solliciteren, Werken aan werk en Cognitieve fitness en cursussen beroepsgerichte vaardigheden. Bij de start van het traject krijgt u ook een assessment (onderzoek) waarin uw kennis, mogelijkheden en vaardigheden in kaart worden gebracht. Deze inzichten  kunnen nuttig zijn in uw traject.

In overleg gaat u daarnaast aan de slag op een interne leerplek bij Reakt of een externe leerplek bij een werkgever. Uiteindelijk zorgt dit alles ervoor dat u optimaal bent toegerust om een betaalde baan te vinden en te behouden.