Re-integratie

Re-integratie

200x200+fietsers+berm.png

Bijgestaan door een trajectbegeleider werkt u op basis van uw trajectplan aan terugkeer naar- of het verkrijgen van betaald werk.

Wat houdt re-integratie in?

Het doel van re-integratie is het vinden en behouden van een betaalde baan, al dan niet met persoonlijke ondersteuning op de werkplek in de vorm van jobcoaching. Door psychische en/of lichamelijke klachten heeft u hulp nodig om de (vaak grote) afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen.

Reakt kan, onder voorbehoud van financiering door gemeente of UWV, u die hulp bieden. Zo nodig kan dit met u besproken worden tijdens een oriënterend gesprek met een trajectbegeleider van Reakt. Als passende financiering mogelijk is wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waarin de trajectbegeleider samen met u een trajectplan opstelt waar naast frequente coachingsgesprekken ook cursussen en leerplekken deel van uitmaken.

Mogelijkheden

Op Eigen Kracht, Algemene werknemersvaardigheden, Oriëntatie arbeidsmarkt, Solliciteren, Werken aan werk en Cognitieve fitness en cursussen beroepsgerichte vaardigheden. Bij de start van het traject krijgt u ook een assessment (onderzoek) waarin uw kennis, mogelijkheden en vaardigheden in kaart worden gebracht. Deze inzichten  kunnen nuttig zijn in uw traject.

In overleg gaat u daarnaast aan de slag op een interne leerplek bij Reakt of een externe leerplek bij een werkgever. Uiteindelijk zorgt dit alles ervoor dat u optimaal bent toegerust om een betaalde baan te vinden en te behouden.