Participatie

Participatie

200x200+kas.png

Bijgestaan door een trajectbegeleider onderzoekt u vanuit uw kracht en mogelijkheden op welke manier u uw steentje kan (gaan) bijdragen aan de maatschappij - bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken worden uw inspanningen en die van uw trajectbegeleider vastgelegd in een trajectplan waarin cursussen en leerplekken deel van uitmaken.

Wat houdt participatie in?

Participatie betekent ‘deelname’, tegenwoordig vooral in de zin van ‘weer een rol spelen in de maatschappij’. Door psychische en/of lichamelijke klachten heeft u een afstand tot de arbeidsmarkt. Reakt helpt u die afstand stapsgewijs te overbruggen door middel van gesprekken, cursussen en werkervaring.

Samen met uw trajectbegeleider, met wie u gedurende het hele traject ondersteunende gesprekken voert, kijkt u welke cursussen uit het aanbod goed aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden.

Het aanbod bestaat onder andere uit de cursussen: Op eigen kracht, Algemene werknemersvaardigheden, Oriëntatie vrijwilligerswerk, Solliciteren en Cognitieve fitness. Ook kunt u in verschillende andere cursussen beroepsgerichte vaardigheden trainen.

Door daarnaast werkervaring op te doen op een interne leerplek bij Reakt en/of een externe leerplek bij een werkgever bent u uiteindelijk optimaal toegerust om vrijwilligerswerk te vinden of een betaalde baan met ondersteuning.

Meer informatie

Spreekt participatie u aan? Bespreek dit dan met uw behandelaar en/of bezoek één van onze locaties. Hier zal een medewerker met u in gesprek gaan. U kunt uiteraard iemand meenemen. Wij heten u van harte welkom.