De maatschappelijke opvang bij Reakt biedt de gelegenheid in een veilige omgeving sociale contacten aan te gaan, steun te ervaren en (weer) een hobby op te pakken.

Wat houdt maatschappelijke opvang in?

Het doel van maatschappelijke opvang is op de eerste plaats dat u in een veilige omgeving weer in contact komt met andere mensen en zo bijvoorbeeld uw isolement doorbreekt.

Naast een kop koffie of thee en een praatje kunt u bij Reakt deelnemen aan laagdrempelige activiteiten in groepsverband. Deze worden steeds vaker georganiseerd door mede-cliënten. U kunt met lotgenoten creatief aan de slag gaan, bezig zijn met muziek of een andere hobby, en u kunt ook sporten.

Afhankelijk van de gemeente waarin u woont kan ook arbeidsmatige activering tot de mogelijkheden behoren.

Bij alle activiteiten hebben medewerkers oog voor uw kwaliteiten. Samen met u kijken ze hoe u die tot ontplooiing kunt brengen.

Daarnaast is er de Vriendendienst en het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS). Bij de Vriendendienst kunt u terecht als u een maatje zoekt en bij het MSS met vragen op allerlei gebieden. U kunt daar op termijn wellicht ook juist actief aan deelnemen als ‘ambassadeur’. Verder behoort sport tot de mogelijkheden.