Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best uw behandeling te laten aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent over ons. Om dit te melden kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze biedt verschillende manieren om uw mening kenbaar te maken. Onze klachtenfunctionaris kan u meer vertellen over de klachtmogelijkheden. Lees daarover meer in de onderstaande tekst.

Wij horen graag uw mening. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als u niet tevreden bent, willen we dat graag weten. U kunt uw klacht bespreken op de locatie die u bezoekt en proberen zo met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt of als u daar geen behoefte aan heeft, kunt u schriftelijk een formele klacht indienen.

U kunt uw ervaringen op de volgende manieren met ons delen:

Uw klacht bespreken

  • bespreken met de betrokken persoon of met diens afdelingshoofd/manager
  • contact opnemen met de cliëntenraad, voor informatie en advies rondom uw klacht (bel: 070-3084080 of mail: clientenraad@reakt.nl)
  • bel naar de klachtenfunctionaris op nummer: 088-35776600, meer informatie over de klachtenfunctionaris vindt u elders op deze pagina
  • bespreken met de patiënten vertrouwenspersoon (PVP).

Reakt maakt gebruik van de PVP-er van Parnassia Groep, meer informatie over de PVP vindt u elders op deze pagina.

Online een reactie indienen

Reageer middels onze online contactformulieren. Klik op één van de onderstaande opties:

Registratie

Om uw (online) reactie zorgvuldig te kunnen afhandelen, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen.
Verder is het heel belangrijk dat u duidelijk aangeeft op welke vestiging en/of persoon de reactie van toepassing is. In alle gevallen zorgen de betrokken medewerkers ervoor dat uw klacht of suggestie genoteerd en behandeld wordt. Als u een reactieformulier hebt ingevuld, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Als u dat op prijs stelt, ontvangt u naderhand ook persoonlijk bericht over de afhandeling van reactie.

Schriftelijk een reactie indienen

U kunt ook een brief schrijven en verzenden naar onderstaand adres (een postzegel is niet nodig).

Parnassia Groep Meldpunt
Klantenreacties Reakt / AC 2
Antwoordnummer 53002
2505 VB Den Haag

Klachtencommissie Patiënten

Meer informatie is na te lezen in de klachtenfolder van Reakt of in het klachtenreglement van Parnassia Groep.

Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP)

Als u een klacht over uw begeleiding graag wilt bespreken met een onafhankelijke persoon, kunt u zich wenden tot de Patiënten Vertrouwens Personen (PVP). De PVP is niet in dienst van Reakt of Parnassia Groep en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij of zij komt op voor uw belangen en staat altijd aan uw kant. De PVP helpt u zaken op een rijtje te zetten en zoekt met u naar de beste weg om uw klacht op te lossen. Als u dat wilt, bemiddelt de PVP tussen u en de betrokken hulpverlener(s).

Meer informatie over de PVP vindt u op de PVP-pagina van de website van Parnassia Groep of op de website van de PVP.

Tolk

Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende? Bent u doof of slechthorend?  In dat geval kunt u een beroep doen op een tolk. Uw hulpverlener helpt u bij het vinden van een geschikte tolk.

Klachtenfunctionaris

Reakt is onderdeel van Parnassia Groep en daar zijn meerdere klachtenfunctionarissen werkzaam.
Per klacht is steeds dezelfde klachtenfunctionaris uw vaste telefonische aanspreekpunt.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

  • De klachtenfunctionaris kan u meer vertellen over de klachtmogelijkheden
  • De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen uw klacht op papier te zetten
  • De klachtenfunctionaris stuurt uw klacht naar de juiste persoon
  • De klachtenfunctionaris bewaakt de voortgang

Bereikbaarheid Klachtenfunctionaris

Telefoon

  • 088 – 357 7660 op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur; buiten deze tijden op afspraak

E-mail

De WKKGZ  (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorgsector) verplicht instellingen om per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris te hebben. Hier leest u meer over deze wet en welke verplichtingen die deze wet met zich meebrengt.