Reakt werkt vanuit de visie Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ). Reakt draagt deze visie uit door te werken met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

Rehabilitatie is nauw verwant met ‘herstel’ en de ‘herstelbeweging’. Bij herstellen gaat het om het persoonlijke proces van de cliënt die probeert om, ondanks ziekte, zijn leven opnieuw inhoud te geven. Rehabilitatie draagt eraan bij dat dit herstel zich ook uitdrukt in gewenste resultaten op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten.

De IRB is een zorgvuldig uitgewerkte gesprekstechniek die hulpverleners in staat stelt hun cliënten te begeleiden en te ondersteunen bij hun zelfgekozen doelen.

Daarnaast leert de hulpverlener hen vaardigheden en hulpbronnen te gebruiken die zij nodig hebben om deze doelen te bereiken.

Hiermee mobiliseert de hulpverlener de eigen kracht van de patiënt (empowerment) om keuzes te maken die ertoe bijdragen dat hij/zij met succes en naar tevredenheid kan wonen, werken, leren en sociale contacten kan hebben in de omgeving van zijn of haar keuze, met zo min mogelijk professionele hulp.