Financiering (WMO)

Financiering (WMO)

200x200+man+vrouw+gesprek.png

De ondersteuning kan starten als uw gemeente een WMO indicatie heeft afgegeven of wanneer u een afspraak heeft gehad om andere financieringsmogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u ondersteunen met uw aanvraag WMO bij de gemeente.

Begeleidings- of trajectplan

Met de medewerker van Reakt spreekt u af van welke mogelijkheden u al gebruik kunt maken tot de financiering is geregeld.

Wanneer u een geldige financiering heeft is duidelijk van hoeveel zorg u gebruik kunt maken bij Reakt. Samen met uw begeleider van Reakt stelt u een begeleidings- of trajectplan op waarin wordt opgenomen welke doelen u bij ons wilt bereiken.

Veelgestelde vragen kosten en vergoeding

Hoe kan het dat de ene cliënt wel al een rekening heeft gehad van het CAK en de ander niet?

Heeft u wel zorg of ondersteuning gehad, maar nog geen factuur ontvangen? Dan kan het zijn dat het CAK uw gegevens nog niet volledig heeft ontvangen van uw gemeente of zorgaanbieder. U ontvangt in dat geval later een factuur met meerdere perioden.

Hoeveel cliëntvergoeding mag ik maximaal ontvangen, zonder in de problemen te komen met mijn uitkering?

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om na te gaan bij zijn/haar uitkerende instantie of hij/zij in aanmerking mag komen voor een onkostenvergoeding in het kader van dagbesteding en het maximale bedrag dat hiervoor mag ontvangen.

Wanneer kan ik een rekening van het CAK van de eigen bijdrage verwachten?

U ontvangt een beschikking waarop uw eigen bijdrage wordt vermeld (nadat uw inkomensgegevens en zorggegevens bekend zijn). Daarna ontvangt u uw eerste factuur met het te betalen bedrag.

Waar hangt de hoogte van de eigen bijdrage van af?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt er gekeken naar:

  • uw leeftijd
  • uw inkomen en vermogen
  • uw gezinssamenstelling
  • uw indicatie

Hoeveel eigen bijdrage CAK moet ik gaan betalen voor de begeleiding die ik krijg?

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u krijgt uit de Wmo. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie.

Uw gemeente bepaalt vanaf 2016 het tarief voor deze vormen van ondersteuning. Uw eigen bijdrage kan dus veranderen.