Financiering (WMO)

Financiering (WMO)

200x200+man+vrouw+gesprek.png

De ondersteuning kan starten als jouw gemeente een WMO indicatie heeft afgegeven of wanneer je een afspraak hebt gehad om andere financieringsmogelijkheden te bespreken. Wij kunnen je ondersteunen met jouw aanvraag WMO bij de gemeente.

Begeleidings- of trajectplan

Met de medewerker van Reakt spreek je af van welke mogelijkheden je al gebruik kunt maken tot de financiering is geregeld.

Wanneer je een geldige financiering hebt is duidelijk van hoeveel zorg je gebruik kunt maken bij Reakt. Samen met je begeleider van Reakt stel je een begeleidings- of trajectplan op waarin wordt opgenomen welke doelen je bij ons wilt bereiken.

Veelgestelde vragen kosten en vergoeding

Hoe kan het dat de ene cliënt wel al een rekening heeft gehad van het CAK en de ander niet?

Heb je wel zorg of ondersteuning gehad, maar nog geen factuur ontvangen? Dan kan het zijn dat het CAK jouw gegevens nog niet volledig heeft ontvangen van jouw gemeente of zorgaanbieder. Je ontvangt in dat geval later een factuur met meerdere perioden.

Hoeveel cliëntvergoeding mag ik maximaal ontvangen, zonder in de problemen te komen met mijn uitkering?

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om na te gaan bij zijn/haar uitkerende instantie of hij/zij in aanmerking mag komen voor een onkostenvergoeding in het kader van dagbesteding en het maximale bedrag dat hij/zij hiervoor mag ontvangen.

Wanneer kan ik een rekening van het CAK van de eigen bijdrage verwachten?

Je ontvangt een beschikking waarop jouw eigen bijdrage wordt vermeld (nadat jouw inkomensgegevens en zorggegevens bekend zijn). Daarna ontvang je jouw eerste factuur met het te betalen bedrag.

Waar hangt de hoogte van de eigen bijdrage van af?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van je persoonlijke situatie. Hierbij wordt er gekeken naar:

  • je leeftijd
  • je inkomen en vermogen
  • je gezinssamenstelling
  • je indicatie

Hoeveel eigen bijdrage CAK moet ik gaan betalen voor de begeleiding die ik krijg?

Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je een eigen bijdrage voor ondersteuning die je krijgt uit de Wmo. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in jouw gemeente.

Op de website van het CAK kun je zelf berekenen hoe hoog jouw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die je thuis krijgt vanuit de Wmo. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat je uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie.

Jouw gemeente bepaalt vanaf 2016 het tarief voor deze vormen van ondersteuning. Jouw eigen bijdrage kan dus veranderen.