Familie en naasten

Familie en naasten

200x200+man+vrouw+gesprek.png

Als jouw familielid een psychische aandoening heeft of een verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jou. Mogelijk is jouw familielid tijdens zijn dagactivering, participatie, re-integratie bij Reakt nog in zorg bij een zorginstelling.

Vaak hebben deze instellingen een aanbod ter ondersteuning van familie en naasten, om je te informeren over en betrekken bij de behandeling van jouw familielid. Vraag dit na als je hieraan behoefte hebt.

Familievertrouwenspersoon (fvp)

Ongeacht waar jouw familielid in zorg is, kun je altijd contact opnemen met een Familievertrouwenspersoon. De Familievertrouwenspersoon geeft antwoord op jouw vragen over psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt je in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en bied je een luisterend oor.

Concreet betekent dit dat een Familievertrouwenspersoon:

  • je emotionele ondersteuning geeft
  • luistert naar jouw verhaal en antwoord geeft op vragen
  • algemene informatie geeft over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • je advies geeft over hoe je als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
  • je ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • je informatie geeft over het preventieaanbod en lotgenotengroepen
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling
  • je ondersteunt bij het indienen van een klacht

Voorlichtingsfilm FVP

Rechtstreeks beroep doen op de fvp

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts gratis een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling.

Je kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die je prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij jou thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van je hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om jouw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia Groep en de zorgmerken, van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om je zo goed mogelijk te helpen.

Familievertrouwenspersonen Parnassia Groep

Binnen Parnassia Groep hebben we voor familie en naasten waarvan het familielid activiteiten volgt bij  Reakt de volgende familievertrouwenspersonen waarmee je contact kunt opnemen:

Noord-Holland:

Den Haag / Regio Haaglanden:

Rotterdam / Regio Rijnmond: