Als uw familielid  een psychische aandoening heeft of een verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor uw familielid, maar ook voor u. Mogelijk is uw familielid tijdens zijn dagactivering, participatie, re-integratie bij Reakt nog in zorg bij een zorginstelling.

Vaak heb deze instellingen een aanbod ter ondersteuning van familie en naasten, om u te informeren over en betrekken bij de behandeling van uw familielid. Vraag dit na als u hieraan behoefte heeft.

Familievertrouwenspersoon (fvp)

Ongeacht waar uw familielid in zorg is, kunt u altijd contact opnemen met een Familievertrouwenspersoon. De Familievertrouwenspersoon geeft antwoord op uw vragen over  psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en biedt u een luisterend oor.

Concreet betekent dit dat een Familievertrouwenspersoon:

  • u emotionele ondersteuning geeft
  • luistert naar uw verhaal en antwoord geeft op vragen
  • algemene informatie geeft over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • u advies geeft over hoe u als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
  • u ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • u informatie geeft over het preventieaanbod en lotgenotengroepen
  • bemiddelt als u het niet eens bent met de behandeling
  • u ondersteunt bij het indienen van een klacht

Rechtstreeks beroep doen op de fvp

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts gratis een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling.

U kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die u prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij u thuis.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Dit betekent dat alle zaken die u met de fvp bespreekt vertrouwelijk zijn en blijven. Zonder toestemming van familie en direct betrokkenen wordt geen informatie doorgegeven aan anderen, dus ook niet aan de patiënt of hulpverlener.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia Groep en de zorgmerken, van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen.

Wilt u meer weten over de Familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met de hulplijn van het LSFVP: 0900-333 2222, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, of ga naar http://www.lsfvp.nl/ of lees de folder.

Familievertrouwenspersonen Parnassia Groep

Binnen Parnassia Groep hebben we voor familie en naasten waarvan het familielid activiteiten volgt bij  Reakt de volgende familievertrouwenspersonen waarmee u contact kunt opnemen:

Noord-Holland:

Den Haag / Regio Haaglanden:

Rotterdam:

Regio Rijnmond:

Familieorganisaties

U staat er niet alleen voor. Er zijn veel verschillende familieorganisaties die u kunnen informeren en ondersteunen en waar u lotgenoten kunt ontmoeten. Bekijk een overzicht van de verschillende organisaties.

In zorg bij Parnassia Groep?

Als uw familielid in zorg is bij een zorginstelling die valt onder Parnassia Groep kunt u ons familiebeleid raadplegen, daarnaast hebben wij een actieve familieraad en organiseren we regelmatig familiebijeenkomsten. Bekijk ons aanbod voor familie en naasten. Zie het overzicht van de zorginstellingen die onder Parnassia Groep vallen.