Dagactivering

De dagactivering bij Reakt helpt u structuur in uw dagen aan te brengen en sociale contacten aan te gaan. Het geeft u een zinvolle invulling van uw leven.

Wat houdt dagactivering in?

Het doel van dagactivering is dat u weer structuur in uw leven krijgt. Reakt biedt daartoe verschillende mogelijkheden.

Een activeringsbegeleider kan u in een persoonlijk gesprek meer vertellen over de verschillende groepsactiviteiten waar u een keuze uit kunt maken.

Er zijn verschillende opties: activiteiten in het kader van bijvoorbeeld ontmoeting en netwerkversterking, cognitieve fitness of hobby, maar ook activiteiten met een arbeidsmatig karakter. Als u voldoende informatie heeft gekregen kunt u aangeven welke groepsactiviteiten u aanspreken. Met de medewerker bespreekt u vervolgens op welke dagdelen u van start kunt gaan.

Bij Reakt kunt u ook een beroep doen op de Vriendendienst en het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) of hier juist een bijdrage aan leveren.

Voor het aantal dagdelen dat u bij Reakt kunt invullen bent u afhankelijk van de WMO-consulent in uw gemeente. Die bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie en zo ja, hoeveel dagdelen per week u nodig heeft.